top of page

'Mol an óige agus tiocfaidh sí'

Oibríonn Pleanáil Teanga Chonamara Láir go dlúth le scoileanna, clubanna agus eagraíochtaí eile atá dírithe ar an óige chun an Ghaeilge a chur chun cinn, a spreagadh agus a shaibhriú i measc na hóige.

Pleanáil Teanga Chonamara Láir works closely with schools, clubs, and other organisations focused on young people to promote, encourage, and enrich Irish amongst young people.

Brú ar na híomhanna thíos:

Click on the images below:

Scoil Chamuis 2.jpg

Bunscoileanna

IMG_4877.jpg

Iarbhunscoileanna

bottom of page