top of page

Carna

Tá Carna suite i nGaeltacht Chonamara ar chósta thiar na Éireann. Tá sé lonnaithe in áit a bhfuil radharcanna áille de shléibhte, portaigh agus an fharraige. Tá sé thart ar 87km/53míle ó chathair na Gaillimhe agus 36.2km/22.5míle ó bhaile beag an Chlocháin. Tá na daoine áitiúla dátheangach ag labhairt a dteanga dúchais Gaeilge agus tá siad líofa sa mBéarla chomh maith. ls ceantar saibhir é ina bhfuil cultúr an cheoil, na hamhránaíochta, na scéalaíochta agus an damhsa go láidir ann. Tá cultúr na farraige an-láidir sa gceantar seo agus an traidisiún saor báid - curachaí agus húicéirí na Gaillimhe. Tá séipéal ón séú haois ar oileán Mhic Dara atá suite amach ó chósta Chonamara. Is é Naomh Mac Dara an pátrún áitiúil agus an pátrún d’iascairí agus do bhádóirí. Bíonn Aifreann ar siúl ar an oileán gach bliain ar an 16ú Mí Lúil. Tá suíomhanna stairiúla in aice le Loch Scainimh (1 míle ó Carna), tá cloch calanais agus crannóg le feiceáil ann, tá fothracha túr na Breataine ón gCogadh Napoléon (1803-1815) le feiceáil ar chnoc An Choilín in aice le Carna. 

Carna is located in the Connemara Gaeltacht on the west coast of Ireland. It is located in a place with beautiful views of mountains, boglands and the sea. It is about 87km/53 miles from Galway city and 36.2km/22.5 miles from Clifden. Local people are bilingual speaking their native language Irish and they are fluent in English aswell. It is a rich area where the culture of music, singing, storytelling, and dancing is strong. The culture of the sea is very strong in this area as is the boatwright tradition- currachs and the Galway boat hookers. There is a chapel from the 6th century on Macdara island that is located off the Connemara coast. Saint Macdara is the local patron saint and the patron saint of fishermen and boatmen. Mass takes places on the island every year on July 16th. There are historical sites near Lough Scannive (1 mile from Carna), there are standing stones and a crannog to see there, there are ruins of a British tower from the Napoleonic Wars (1803-1815) to be seen in the area too.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Bia

Rogha breá Iasc Úr Sceallóga baile Seabhdar saor ó ghlutan agus ó lachtós Burgar (Sicín & mairteoil) 

Screenshot 2022-05-19 at 13.31_edited.jpg

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Rudaí Le Déanamh

Tosaíonn an tsiúlóid seo ag Reilig Mhaírois. Ina sheasamh sa reilig, feicfidh tú fothrach séipéil a cheaptar a tógadh sa séú haois. Freisin in aice láimhe tá láthair ar a raibh teampall Protastúnach agus scoil a tógadh sa mbliain 1855.

Téann tú ó dheas ansin ar Thrá Mhaírois chomh fada le Gob a’ Phuint. Leanann tú ort ag siúl trí chladach achrannach go dtiocfaidh tú go dtí an Trá Mhóir. Coinnigh ort díreach ar feadh 500m thar ghóilín beag agus céibh. Cas ar chlé ag an teach beag bán atá le taobh na farraige.

Nuair a thiocfaidh tú chomh fada seo tá dha rogha agat.

  • Cas ar dheis i dtreo Cheann Mhása thar Stáisiún Aimsire Cheann Mhása. Ar Cheann Mhása feicfidh comhartha ó aimsir an dara cogadh domhanda. Comhartha a thug le fios d’eitleáin an chogaidh go raibh Éire neodrach le linn an chogaidh. Tá Club Spaisteoireachta Iorras Aithneach tar éis an comhartha seo a athchóiriú. Tá radhracanna breátha as an áit seo ar Oileán Mhic Dara agus ar an bhfarraige mhór.

  • Cas ar chlé le dul ar ais chuig Reilig Mhaírois. Tugann an bóthar trí Dhumhaigh Ithir tú chomh fada leis an gcéibh ag Trá Mhuighrois, áit a mbeidh radharc breá agat ar na Beanna Beola, Iorras Beag agus go leor oileáin eile.

 

 

This walk starts at Moyrus cemetery. Standing in the cemetery, you will see ruins of a chapel that is thought to have been built in the sixth century. Also, close by is the site where a Protestant church and school was built in the year 1855. You continue south to Moyrus beach as far as Gob a' Phuint. You continue walking through rocky shoreline until you reach an Trá Mhóir. Keep going straight for 500m past a small inlet and pier. Turn left at the small white seaside cottage. When you get this far you have two choices:

  •   Turn right in the direction of Mace Head past the Mace Head Weather Station. At Mace Head you will see signs from the Second World War period. These signs informed planes and pilots during the war that Ireland was neutral during the war.  The Iorras Aithneach Walking Club is after restoring these signs. There are lovely views from this site of MacDara Island and of the great sea.

  • Turn left to go back to Moyrus cemetery. This road takes you through Dooyeher as far as the quay at Moyrus Beach, where you will have a great view of the Twelve Bens, Errisbeg and many other islands.

Lúibín-Mhaírois.jpeg
RDCU-Logo-blue-FB.jpeg

Séirbhís

Oscailte:
Thursday

10:00 - 16:00

(095)- 21101

info@connemaracu.ie

102288784-1024x768.jpeg

Oileán Mhic Dara

Rudaí Le Déanamh/Things to do

Céadta bliain ó shin do chaomhnaigh Naomh i gCarna darb ainm Mac Dara. Ar oileán beag trí mhíle amach ón gcósta a bhí sé ina chónaí. Bhí séipéal beag aige dá raibh cloch chinn air agus deirtear gur thóg na haingil dó é in aon oíche amháin. Tá fothraigh an teampaill sin in a sheasamh fós agus tá tobar beannaithe an Naoimh ar an oileán freisin.
Mhair sé ina aonar ar an oileán seo agus ní bhíodh de bhia aige ach arbhar a mheileadh sé féin le dhá chloch agus braon uisce. Anois is aríst, bhíodh iasc úr aige agus nuair a ghabhfadh aon duine isteach san oileán thabharfadh sé braon bainne chucu.
Tá sé de nós ag daoine riamh ná na seolta d’ísliú ag dul thar Oileán Mac Dara in onóir don Naomh. Uair amháin rinne mairnéalach éigin faillí ar an nós sin agus bádh é cúpla céad slat ón oileán. Tugtar ‘Mac Dara’ fós mar ainm air ag go leor páiste sa pharóiste mar gheall ar an Naomh.
Titeann lá Fhéile Mac Dara ar an 16ú Iúil. Téann lear mór daoine go hOileán Mic Dara an lá sin chuile bhliain ar oilithreacht. Ceaptar go bhfuil an Naomh curtha san oileán.

Hundreds of years ago a saint named MacDara was preserved in Carna. He lived on a small island three miles off the coast. He had a small chapel with a headstone on it and it's said that the angels built it for him in one night. The ruins of the temple are still standing and the blessed well of the saint is on the island also. He lived alone on the island and he used to have no food besides corn that he milled himself with two stones and a drop of water. Now and again, he would have fresh fish and when someone would come to the country he would give them some milk. It is tradition for people to lower their sails going over to MacDara Island in honour of the saint. One time a sailor neglected this tradition and he drowned a couple hundred yards from the island.  A lot of children in the parish are still given the name 'Mac Dara' because of the saint. The Feast of St.MacDara falls on the 16th of July. A large amount of people go to MacDara Island on a pilgrimage on that day every year. It is believed that the saint is buried on the island.

Bia

Rogha breá Iasc Úr Sceallóga baile Seabhdar saor ó ghlutan agus ó lachtós Burgar (Sicín & mairteoil) 

Screenshot 2022-05-19 at 13.31_edited.jpg

Séirbhís

Teach Altranais ina bhfuil áit ann do 51 cónaitheoir, ag freastal ar phobal na Gaeltachta agus ar dhaoine ó thaobh amuigh den Ghaeltacht. Seirbhís Dochtúra 24 uair a chloig. Seirbhís cúram lae seachtainiúil

Patient and Nurse

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

211415301_5641856395884521_2879665492268334639_n.jpeg

Rudaí Le Déanamh

B'fhear an-naofa é Naomh Ciarán. Chuir sé go leor mainistreacha ar bun in Éirinn. Is é a chuir Chluann Mhac Nóis ar bun in aice na Sionaine. Is in Árainn a fuair Ciarán a chuid scolaíocht. Fuair sé bás ar an naoú lá de Mheán Fhómhair agus tá lá mór againn ar an lá sin ó shin. Tá tobar déanta ann le haghaidh daoine a bheith ag tabhairt turais ann agus cill bheag ann fadó a rinne Ciarán agus tá Cill Chiarán mar ainm ar an áit ó shin. Tagann go leor daoine ag tabhairt turais ann Dé hAoine nó Dé Domhnaigh.

Tugann siad leo cuid den chaonach a mbíonn ag fás ar na clocha mar tá sé go maith le haghaidh leighis dá mbeadh créacht ar dhuine a bheadh dona gearr go mbeadh sé go maith.

St.Ciarán was a very holy man. He founded many monasteries in Ireland. He founded Clonmacnoise beside the river Shannon. Ciarán received his education in Inishmore. He died on the 9th of September and there is a celebration on that day since. A well has been made there for people to visit and a small church that Ciarán built long ago and the place has been called Kilkerrin since. A lot of people come and visit the place on Friday or Sunday. They bring with them some of the moss that grows on the stones as it is good for healing someone who had a wound.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

testata2_edited_edited.jpg

Teach Ghlinnsce

Beár, Bialann agus Siopa Ceardlainn

Bíonn Teach Ghlinnsce oscailte seacht lá na seactaine idir Aibreán agus Meán Fómhair. Bíonn sé oscailte Dé hAoine, Dé Sathairn & Dé Domhnaigh idir mí Dheireadh Fómhair agus mí an Mhárta.

Ostan-Chuan-Charna-leathan-1600x558_edited.jpg

Óstán Chuan Charna

Bia, Deoch & Lóistín

Tá Óstán Chuan Chárna suite i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, áit arbh í an Ghaelige an chéad teanga. Tá clú agus cáil ar cheantar Charna mar gheall ar an gcultúr, oidhreacht, ceol traidisiúnta, amhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós. Chomh maith…

Ostan-Chuan-Charna-leathan-1600x558.webp

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Séirbhís

Jackie Folan Limited has over 30 years of experience in the building industry.  We specialise in residential, commercial and institutional projects.Jackie Folan Limited has an extensive portfolio of construction projects ranging from small scale extensions and renovations to larger scale commercial projects. We are proud to say that we can cater for all your building needs.

Séirbhís

Seirbhísí gruaigeadóireachta ar fáil: Bearradh Gruaige, Dathú, Séidtriomú, Gealáin, Stíleanna éagsúla

Hair Wash

Bia

Rogha breá Iasc Úr, Sceallóga, baile Seabhdar saor ó ghlutan agus ó lachtós, Burgar (Sicín & mairteoil) 

Screenshot 2022-05-19 at 13.31_edited.jpg

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Teach Ghlinnsce

Beár, Bialann agus Siopa Ceardlainn

Bar, Restaurant, and Craftshop.

Bíonn Teach Ghlinnsce oscailte seacht lá na seactaine idir Aibreán agus Meán Fómhair. Bíonn sé oscailte Dé hAoine, Dé Sathairn & Dé Domhnaigh idir mí Dheireadh Fómhair agus mí an Mhárta.

Glynsk House is open seven days a week between April and September. It is open Friday, Saturday, & Sunday between October and March.

testata2_edited_edited.jpg
Ostan-Chuan-Charna-leathan-1600x558_edited.jpg
Ostan-Chuan-Charna-leathan-1600x558.webp

Óstán Chuan Charna

Bia, Deoch & Lóistín

Tá Óstán Chuan Charna suite i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, áit an í an Ghaeilge an chéad teanga. Tá clú agus cáil ar cheantar Charna mar gheall ar an gcultúr, oidhreacht, ceol traidisiúnta, amhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós. Chomh maith leis sin, tá radharcanna agus tránna álainn ar fud an cheantair.. Tá bricfeasta ar fáil gach lá ó 8:00-10:00 r.n. agus bia ar fáil ó 12-9 i.n. 

Carna Bay Hotel is located in the heart of the Connemara Gaeltacht, where Irish is the first language. Carna is famous for its culture, heritage, the music tradition, singing, and sean-nós singing/dancing. As well as that, there are beautiful views and beaches all over the area. Breakfast is available everyday from 8-10am and food is available from 12-9pm.

 

Uaireanta Oscailte

Dé Luain

8:00-23:30

Dé Máirt

8:00-23:30

Dé Céadaoin

8:00-23:30

Déardaoin

8:00-23:30

Dé hAoine

8:00-00:30

Dé Sathairn

8:00-00:30

Dé Domhnaigh

8:00-00:30

img-3566-w1920-o.jpeg

Oideachas

Oideachas cuimsitheach dara leibhéal

Siopadóireacht

OPENING HOURS

Monday

09:00 - 19:00

Tuesday

09:00 - 19:00

Wednesday

09:00 - 19:00

Thursday

09:00 - 19:00

Friday

09:00 - 19:00

Saturday

09:00 - 19:00

Sunday

10:30 - 13:30

(095)- 32266

(087)- 2931154

Shopping Cart
Garden Soil

Ar fáil Dé Luain - Dé Sathairn

Available Monday- Saturday

Rudaí le Déanamh

Training sessions take place between 10:00-11:00 every Saturday in one of the following locations: Carna Football Pitch, Kilkieran All-Weather Football Pitch, Kilkieran Community Center.

Séisiúin traenála ar siúl gach Satharn idir 10:00-11:00 i gceann de na háiteanna seo a leanas: Páirc Phéile Charna, Páirc Uile-Aimsire Chill Chiarán, Ionad Pobail Chill Chiaráin.

Race Track
41913318_2192183261028064_2906494275753607168_n-167937007.jpeg

Rudaí le Déanamh

The Carna Walking group meet every Sunday at 1:00pm and go for walks from there. Locations vary each week as there are an abundant of exciting trails/hikes to be found in the area including the Moyrus Loop Walk and a beach walk to Feenish Island.  You can find more information by visiting their Facebook page where you will also find information about the annual Carna Walking Festival which takes place every year in September. https://www.facebook.com/carnawalkingfestival

bottom of page