top of page

Cliabhán Gnó Chonamara Láir

Is scéim é Cliabhán Gnó Chonamara Láir chun ardán ar líne a thabhairt do ghnólachtaí agus seirbhísí atá lonnaithe i gceantar Chonamara Láir. Ar mhaith leat breis poiblíochta ar na meáin shóisialta? Níl ort ach físeán beag a sheoladh chugainn ag freagairt trí cheist bunaithe faoi do ghnó/seirbhís. Cuirfear na físeáin ar ár suíomh idirlín agus ar ár n-ardán meáin shóisialta. Tuilleadh eolais le fáil ach teagmháil a dhéanamh le ocpt@conamaralair.ie

Cliabhán Gnó Chonamara Láir is a scheme to give businesses and services located in the Conamara Láir area an online platform. Would you like more publicity on social media? All you have to do is send us a short video answering three questions based on your business/service. The videos will be put on our website and on our social media platforms. Get in contact by emailing us at opt@conamaralair.ie or opt1@conamaralair.ie for more information.

bottom of page