top of page

Comórtas Grianghrafadóireachta

Gach mí, reáchtálann Pleanáil Teanga Chonamara Láir Comórtas Grianghrafadóireachta chun pictiúir a bhailiú dár gceantar álainn ( Leitir Mucú go hInis Ní agus chomh fada ó thuaidh leis an Sraith Salach). Gheobhaidh an buaiteoir leis an ngrianghraf is deise féirín ó Phleanáil Teanga Chonamara Láir agus beidh a ngrianghraf curtha chomh maith ar an bhféilire bliantúil agus ar an nuachtlitir ‘Ar Chuala Tú?’. Déantar moltóireacht neamhspléach ar an gcomórtas.

Every month, Pleanáil Teanga Chonamara Láir runs a Photography Competition to collect photos of our beautiful area (Leitir Mucú to Inis Ní and as far north as Recess). The winner with the best photograph will receive a gift from Pleanáil Teanga Chonamara Láir agus their photograph will also be included in our yearly calendar and our monthly newsletter 'Ar Chuala Tú?'. The competition is independently judged. 

Tá an fhoirm Scaoilteach chomh maith le Téarmaí & Coinníollacha an chomórtais le fáil anseo:

The release form as well as the Terms & Conditions of the competition can be found here:

Buaiteoirí 2023

Buaiteoirí 2024

Buaiteoirí 2023

Buaiteoirí 2022

Buaiteoirí 2021

bottom of page