top of page

Is í aidhm Cairdeas ná seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine aonair agus
dá muintir chun tacú le maireachtáil ina bpobal.
Beidh an tseirbhís ag feidhmiú trí lá sa tseachtain, Dé Luain, Dé Céadaoin & Dé
hAoine sna ceantair Cill Chiaráin, Carna & An Caiseal. Tá deis ag daoine an tseirbhís
a úsáid ar feadh lá amháin, dhá lá nó trí lá gach seachtain.
Déanaimid ár ndícheall caidreamh dearfach a chruthú sa bpobal lena chinntiú go
gcomhlíontar na riachtanais go léir.


o   Caidreamh a chruthú le daoine aonair agus le teaghlaigh sa phobal
o   Seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar agus a chothabháil sa phobal
o   A chinntiú go gcaitear le cliaint le dínit agus le meas
o   Oibriú i gcomhar le gnólachtaí áitiúla agus le gairmithe cúram sláinte áitiúla chun
     leanúnachas seirbhísí a chinntiú

Cairdeas - Meals on Wheels

€7.00Price
    bottom of page