top of page
Gteic Charna.jpg

Tá gteic@Carna lonnaithe i Roisín na Mainiach, Carna, Co. na Gaillimhe. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é, áit ina mbeidh cultúr uathúil na Gaeltachta ag cur cruthaitheachta agus nuálaíochta chun cinn. Tá gteic@Carna ina chuid de gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Osclaíodh gteic@Carna ar an Eastáit Tionsclaíochta i Roisín na Mainiach anuraidh. Is iad Forbairt Chonamara Láir Teo atá ag bainistiú gteic@Carna thar ceann Údarás na Gaeltachta.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig Carna@gteic.ie

gteic@Carna is based in Roisín na Mainiach, Carna, Co.Galway. It is a state of the art innovation & digital hub, a place where the unique culture of the Gaeltacht will drive and promote creativity and innovation. gteic@Carna is part of the Gaeltacht Digital Network and part of a growing digital ecosystem, where there will be hubs in 31 Gaeltacht locations across the country when the project has been completed.

gteic@Carna was opened in the Industrial Estate in Roisín na Mainiach last year. FCLT are managing gteic@Carna on behalf of Údarás na Gaeltachta. To find out more information, send an email to Carna@gteic.ie

Déan Teagmháil

Thanks for submitting!
bottom of page